(76kB)

BAZA WYNIKÓW Z BADAŃ APARATÓW RENTGENOWSKICH

(2kB)

(4kB)

(9kB)

(5kB)

(8kB)

(5kB)

(6kB)

(4kB)

Data aktualizacji 19/07/2005

Opis:
Aplikacja służy do prowadzenia ewidencji aparatów rentgenowskich. Gromadzi informacje o użytkownikach aparatów i o samych aparatach. Posiada dodatkowo moduł do wprowadzania wyników z badań jakości aparatów rentgenowskich i drukowania sprawozdań z tych badań.

Cechy:

  • Prosty przyjazny interfejs umożliwia wybór między trzema głównymi trybami pracy: wejście do bazy tzn. wprowadzanie danych do bazy, przeglądanie zawartości bazy, analizę statystyczną zawartości bazy.  • baza danych gromadzi informację o użytkownikach aparatów m.in. nazwę użytkownika, adres, dane kontaktowe.
  • baza gromadzi informacje o aparatach m.in. miejsce zainstalowania, rodzaj aparatu, typ i numery fabryczne, parametry techniczne aparatu.
  • baza gromadzi informacje o testach jakie zostały wykonane dla danego aparatu. Gromadzone są m.in.: obciążenie aparatu, dane przedstawiciela właściciela aparatu, parametry techniczne i ustawienia dla których były wykonane ekspozycje, zarejestrowane wielkości dawek.
  • baza na podstawie zromadzonych informacji i wyników z testów drukuje sprawozdanie z badań. Na podstawie wyników przeprowadzane są obliczenia i przedstawiane w postaci kompletnego sprawozdania. Sprawozdanie zawiera m.in. wszystkie dane aparatu, dane właściciela, wyniki przeprowadzonych testów.

  • Możliwa jest analiza statystyczna zgromadzonych danych pod względem odtrzymanych wynków badań.

  • Baza jest zabezpieczona przed nieuprawnonym dostępem.