(76kB)

Język SQL

(2kB)

(4kB)

(9kB)

(5kB)

(8kB)

(5kB)

(6kB)

(4kB)

Data aktualizacji 19/07/2005

 1. SQL jako standard języka dostępu do danych

  SQL Structured Query Language – jest podjęzykiem danych i służy to manipulowania danymi oraz manipulowania strukturą danych. Jest to tylko język do komunikacji z bazą danych, nie można więc w oparciu oniego stworzyć kmpletnej aplikacji. Składnia języka jest bardzo prosta, a polecenia zbliżone do zdań w języku angielskim. (Choć, niktóre zapytania przetwarzające danwe z wielu tablic mogą być mocno skomplikowane.)

 2. Rozwój standardu SQL

  Język SQL uowszechniła firma Oracle w latach siedemdziesiątych. W 1986 powstał standard ISO i ANSI SQL-86. W 1992 został zatwierdzony standard SQL-92. Standard SQL-92 obowiązuje w produktach komercyjnych do dziś. Kolejne wersje języka wprowadzały już niewielkie zmiany i były to SQL-1999, a obecnie SQL-2003. Niektóre interpretery SQL róznych firm mają dodatkowe własne instrukcje nie zawarte w standardzie.

 3. Język SQL

  Zainteresowanych językiem SQL odsyłam do moim zdaniem jednego z bardziej przejrzystych kursów z zamieszczonych w sieci: http://www.w3schools.com/sql/default.asp

 4. Niektóre systemy bazodanowe stosujące SQL

  DB2
  Ingres
  Informix
  Microsoft Access
  Microsoft SQL Server
  MySQL
  mSQL
  Oracle
  PostgreSQL
  Sybase