(76kB)


Integracja danych pomaga skutecznie zarz¹dzaæ firm¹!

(7kB)

(2kB)

(4kB)

(9kB)

(5kB)

(8kB)

(5kB)

(6kB)

(4kB)

Strona wprzebudowie!

Zapraszam do pobrania programów w wersji demo  • Program FakVAT do wystawiania faktur.
    Do dzia³ania programu niezbêdny jest system Windows w wersji 98 lub póŸniejszej i MS Access w wersji 2000 lub póŸniejszej.
    FakVAT.zip (517kB)